งานประจำ
  • โรจนากรพานิช (1981) (บริษัทจำกัด)

ช่างสำรวจ

  ภูมิศาสตร์/สำรวจ/แผนที่/GIS
พิจิตร

จำนวนที่รับสมัคร

5 ตำแหน่ง

อัตรารายได้

10,000 ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย
  • อายุระหว่าง 20-50 ปี
  • การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

โรจนากรพานิช (1981) (บริษัทจำกัด)

ที่อยู่: 5 หมู่ 8 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง

จังหวัด: พิจิตร

เบอร์ติดต่อ: 056 990 164

ตำแหน่งงานภาคใต้

หากต้องการค้นหาตำแหน่งงานในเขตภาคใต้ สามารถค้นหาได้ที่นี่

ค้นหางานภาคใต้